Show simple item record

dc.contributor.authorEijkern, L. van
dc.contributor.authorDownes, R.
dc.contributor.authorVeenstra, R.
dc.coverage.spatialNederland
dc.date.accessioned2021-01-22T13:13:31Z
dc.date.available2021-01-22T13:13:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/2239
dc.description.abstractThe aim of this substudy is to estimate the nature and magnitude of victimization and perpetration of domestic violence in the Netherlands, based on a self-report study among the Dutch speaking population of 18 years and older, and reporting about changes since the last study in 2010. This study reports on the analyses concerning the nature and magnitude of domestic violence. The following research question was formulated: Based on self-report, what is the current nature and magnitude of domestic violence in the Netherlands, and how has it developed since the last prevalence study?On behalf of this research another study was made - 'Prevalence of domestic violence in an online household panel versus a random population sample: A comparison between LISS and CBS' by C. Lauret, R. Veenstra and M. Van Duijn (University of Groningen, 2018). This report is a comparison between data collected among the LISS (Longitudinal Internet Studies for the Social sciences) online panel of CentERdata on the one hand and a random population sample carried out by the Central Bureau for Statistics (CBS) on the other hand. The following research question was formulated: To what extent does the nature and magnitude of domestic violence as measured in the LISS panel deviate from the nature and the magnitude of domestic violence as measured in a random sample from the Dutch population in which there are no people who regularly participate in research through a panel? How can potential differences be explained?en_GB
dc.description.abstractHet doel van dit deelonderzoek is om de aard en omvang van slachtoffer- en plegerschap van huiselijk geweld in Nederland te schatten op basis van zelfrapportage-onderzoek onder de Nederlandssprekende bevolking (18 ), en daarbij voor zover mogelijk ook te rapporteren over de eventuele ontwikkeling daarin sinds het vorige onderzoek uit 2010. Dit rapport doet verslag van de analyses met betrekking tot de aard en omvang van huiselijk geweld. De hoofdvraag van dit onderzoek is: Wat is, op basis van zelfrapportage, de actuele aard en omvang van huiselijk geweld in Nederland en hoe heeft dit zich ontwikkeld sinds het vorige prevalentieonderzoek?Ten behoeve van dit onderzoek is een deelrapportage gemaakt getiteld: ''Prevalentie van huiselijk geweld in een online huishoudpanel versus een aselecte steekproef: een vergelijking tussen LISS en CBS', uitgevoerd door C.A. Lauret, R. Veenstra en A.J. van Duijn (Rijksuniversiteit Groningen, 2018). Het doel van dat rapport was om de gegevens over huiselijk geweld op basis van het LISS panel en de CBS steekproef te vergelijken. Hierbij gaat het om verschillen in aard en omvang van huiselijk geweld en eventuele verklaringen voor de gevonden verschillen.nl_NL
dc.publisherRijksuniversiteit Groningen - Faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 2668e
dc.subjectKindermishandeling
dc.subjectLeeftijd
dc.subjectMelding
dc.subjectZelfrapportage
dc.subjectStatistische methode
dc.subjectOnderzoeksmethode
dc.subjectFysiek letsel
dc.subjectDelinquenten
dc.subjectDaderkenmerk
dc.subjectSociaal-economische omstandigheden
dc.subjectSlachtoffer/dader
dc.subjectSlachtofferhulp
dc.subjectSlachtoffers
dc.subjectGezinsomstandigheden
dc.subjectGeslacht
dc.subjectSenioren
dc.subjectKinderen
dc.subjectHuiselijk geweld
dc.titleSlachtofferschap van huiselijk geweld
dc.title.alternativePrevalentieonderzoek naar de omvang, aard, relaties en gevolgen van slachtoffer- en plegerschap
dc.typerapport
dc.identifier.project2668E
refterms.dateFOA2021-01-22T13:13:31Z
dc.identifier.tuduuid:8889726c-d7dd-43f1-828e-a6cc0d395642
dc.contributor.institutionRijksuniversiteit Groningen - Faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen
dc.contributor.institutionWODC
dc.source.cityGroningen


Files in this item

Thumbnail
Name:
2668E_Hoofdrapport_Samenvattin ...
Size:
241.3Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
2668E_Hoofdrapport_Volledige_T ...
Size:
7.829Mb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
2668E_infographic_tcm28-375183.pdf
Size:
809.7Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
2668E_CBS_Onderzoeksdocumentat ...
Size:
2.050Mb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
2668E_Hoofdrapport_Summary_tcm ...
Size:
246.0Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
2668E_bijlage_tabellen_bij_Hoo ...
Size:
64.33Kb
Format:
Microsoft Excel 2007
Thumbnail
Name:
2668E_bijlage_tabellen_bij_Hoo ...
Size:
97.04Kb
Format:
Microsoft Excel 2007
Thumbnail
Name:
2668E_bijlage_tabellen_bij_Hoo ...
Size:
80.63Kb
Format:
Microsoft Excel 2007
Thumbnail
Name:
2668E_bijlage_tabellen_bij_Hoo ...
Size:
5.403Mb
Format:
Microsoft Excel 2007
Thumbnail
Name:
2668E_bijlage_tabellen_bij_Hoo ...
Size:
52.67Kb
Format:
Microsoft Excel 2007
Thumbnail
Name:
2668E_Deelrapport_Samenvatttin ...
Size:
456.9Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
2668E_Deelrapport_Volledige_Te ...
Size:
649.1Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
2668E_Deelrapport_Summary_tcm2 ...
Size:
319.1Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record