• Parkeerproblematiek II - De afhandeling door justitie van overtredingen van de parkeervoorschriften

      Cozijn, C.; Nijenhuis-Dijkhoff, N. (WODC, 1980)
      INHOUD: 1. Inleiding 2. De handhaving van parkeervoorschriften: opsporing en sanctiearsenaal 3. De opzet van het onderzoek 4. De resultaten van het onderzoek 5. Samenvatting en discussie SAMENVATTING: De justitiële afdoening van parkeerovertredingen werd in dit onderzoek bestudeerd aan de hand van de op de parketten rustende dossiers van in het jaar 1977 ingeschreven zaken. Het onderzoek vond plaats in vier kantons, te weten de kantons Amsterdam, Haarlem, Utrecht, en Dordrecht. In totaal werden 879 zaken in het onderzoek betrokken.