• De strafbare belediging

      Kaaden, J.J. van der (WODC, 1979)
      Er zou informatie moeten worden verschaft over de aard van de beledigingen, de persoon van de belediger en beledigde, en de gebezigde scheldwoorden. Daarnaast zou in dit onderzoek ook moeten worden nagegaan of en in welke mate het enkele feit dat de politie thans tot ingrijpen bevoegd is - een bevoegdheid die zou vervallen, indien belediging niet meer strafbaar zou zijn - bijdraagt tot conflictoplossing of tot het voorkomen van erger. Van dit onderzoek wordt in dit rapport verslag gedaan.