• De tenuitvoerlegging van voorwaardelijke gevangenisstraf

      Kaaden, J.J. van der (WODC, 1979)
      INHOUD: 1. De ontstaansgeschiedenis van de voowaardelijke straf 2. De toepassing van de voowaardelijke gevangenisstraf 3. De opzet van het onderzoek 4. De omvang van de tenuitvoerleggingen en de overige beslissingen in de proeftijd 5. De zaakfactoren in relatie tot de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf 6. De procedurele factoren gekoppeld aan de vordering tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf SAMENVATTING: Het geheel is op de volgende manier in hoofdstukken onderverdeeld: (1) de ontstaansgeschiedenis; (2) de toepassing van de voorwaardelijke gevangenisstraf; (3) de opzet van het onderzoek; (4) de omvang van de tenuitvoerleggingen; (5) de zaakfactoren in relatie tot de tenuitvoerlegging; en (6) de procedurele factoren. Het rapport wordt afgesloten met een slotbeschouwing.