• Winkeldiefstal, een nieuwe afhandelingsprocedure? - Verslag van een inventariserend onderzoek naar de afhandelingsprocedure in de stad Haarlem

      Zoomer, O.J.; Spickenheuer, J.L.P. (WODC, 1978)
      INHOUD: 1. Inleiding 2. Het vooronderzoek 3. De nieuwe afhandelingsprocedure in het licht van de resultaten SAMENVATTING: Ten behoeve van de evaluatie van een experiment met een alternatieve afhandeliingsprocedure voor winkeldiefstallen werd door het WODC een vooronderzoek verricht naar het verschijnsel winkeldiefstal en de wijze van afdoening daarvan in de stad Haarlem. De Werkgroep Winkeldiefstal heeft een voorstel uitgewerkt met betrekking tot een andere afhandelingsprocedure voor winkeldiefstallen dan thans gebruikelijk is. Achtergrond voor dit voorstel is de opvatting dat een adequate reactie van de samenleving op delinquent gedrag niet mogelijk is zonder daarbij behalve aan de dader ook aandacht te besteden aan zijn omgeving, alsmede aan de benadeelde en zijn omgeving en de samenleving in ruimer verband. Kernpunt van het project is dat verdachten van winkeldiefstallen, gepleegd in de stad Haarlem, voor een bedrag tussen Hfl.50,-- en Hfl. 250,-- niet meer berecht zullen worden indien zij zich in verbinding stellen met een bureau, dat bemand zal worden door medewerkers van Humanitas en de Algemene Reclasseringsvereniging te Haarlem.