• De commerciële sexbedrijven in Nederland - Een inventarisatie van verschijnselen en nevenverschijnselen

      Werff, C. van der; Zee-Nefkens, A.A. van der (WODC, 1977)
      INHOUD: 1. Inleiding 2. Opzet en uitvoering van het onderzoek 3. Omvang van de verschijnselen 4. Omvang van de problemen rond het commerciële sexbedrijf 5. Bestuurlijk en strafrechtlijk beleid 6. Samenvatting en conclusie SAMENVATTING: In dit rapport zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de commerciële sexbedrijven in Nederland. De gegevens zijn verzameld door middel van een enquête onder de burgemeesters van alle 842 gemeenten. Doel van het onderzoek was een overzicht te verkrijgen van de feitelijk bestaande situatie in en rond het commerciële sexbedrijf in ons land om vervolgens aan de hand van deze gegevens een verantwoord landelijk beleid op langere termijn te ontwikkelen.