• Visies van docenten op beroep en opleiding

      Holten-Vriesema, J.S.E.; Baneke, J. (WODC, 1978)
      INHOUD: 1. Inleiding 2. Korte schets van de scholen 3. De onderzoeksgroep 4. De inhoud van de opleiding 5. De opleidingssituatie 6. Beroepsbeeld en beroepseisen 7. Relatie opleiding-praktijk 8. Wensen met betrekking tot de opleiding 9. Slotbeschouwing SAMENVATTING: Dit onderzoek vormt een deel van een onderzoek naar de relatie tussen de primaire politieopleiding en de politiepraktijk. In dit vierde interimrapport zijn de percepties van de docenten aan de drie scholen te Apeldoorn, Amsterdam en Lochem weergegeven, enerzijds omtrent de inhoud van de opleiding en de wijze waarop het opleidingspakket aan de adspirant gepresenteerd wordt en anderzijds over het beroepsbeeld en de eisen, die het vak aan de politieman stelt.