• Publiek en politie; ervaringen, houdingen en wensen - Een onderzoek onder de Nederlandse bevolking

      Junger-Tas, J.; Zee-Nefkens, A.A. van der (WODC, 1978)
      INHOUD: 1. Inleiding tot het onderzoek 2. Contacten van de bevolking met de politie 3. Het politiewerk 4. Het politieoptreden 5. De man die het werk doet 6. Bereidheid tot samenwerking met de politie 7. Slotconclusies en de implicaties van het onderzoek SAMENVATTING: Dit onderzoek vormt een deel van een onderzoek naar de relatie tussen de primaire politieopleiding en de politiepraktijk. Binnen dit kader is de voornaamste doelstelling van het onderhavige onderzoek de ervaringen, houdingen en verwachtingen ten aanzien van de politie te peilen onder de Nederlandse bevolking. Gekozen is voor een onderzoekopzet waarbij een representatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking in de leeftijd van 16 tot 70 jaar werd geïnterviewd aan de hand van een gestructureerde vragenlijst.