• Visies van mentoren en ploegkommandanten op beroep en opleiding

      Holten-Vriesema, J.S.E. (WODC, 1978)
      INHOUD: 1. Inleiding 2. Een aantal achtergrondgegevens van mentoren en ploegkommandanten 3. (Mentor)begeleiding 4. Een aantal visies op de algemene uniformdienst 5. Visies op de primaire politie-opleiding 6. Konklusies en aanbevelingen SAMENVATTING: Dit onderzoek vormt een deel van een onderzoek naar de relatie tussen de primaire politieopleiding en de politiepraktijk. Om een beeld te krijgen van de visies van praktijkfunktionarissen op beroep en opleiding, werd het in dit rapport te behandelen deelonderzoek uitgevoerd bij begeleiders van jonge agenten/wachtmeesters. Het onderzoek werd uitgebreid met die korpsleden waarvan verondersteld kan worden dat zij zich in een direkte relatie met de jonge agent/wachtmeester een beeld hebben gevormd van de opleiding: enerzijds mentoren of begeleiders; anderzijds de groepskommandanten.