• Het reclasseringswerk: de tijdsbesteding - Een onderzoek naar de tijdsbesteding en het functioneren van reclasseringsteams - 1e deelrapport

      Brand-Koolen, M.J.M.; Coster, A.; Tigges, L.C.M.; Spickenheuer, J.L.P. (WODC, 1978)
      INHOUD: 1. Inleiding 2. Het onderzoek naar de tijdsbesteding 3. De reclasseringsmedewerkers 4. De cliënten 5. De tijdsbesteding - een algemeen overzicht 6. De contacten met de cliënten 7. Contacten en werkzaamheden ten behoeve van cliënten 8. Werkzaamheden voor gezinnen van cliënten of groepen cliënten 9. Rapporten en gespreksverslagen 10. Werkbegeleiding, werkbespreking en andere in- en externe vergaderingen 11. Diverse activiteiten 12. Verschillen tussen de teams 13. Samenvatting en conclusies SAMENVATTING: Onderzocht is hoe de reclasseringsmedewerkers hun tijd verdelen, wat de inhoud van het werk is en welke steunpunten daarbij (nodig) zijn. Het doel van het onderzoek was het leveren van een bijdrage aan de optimalisering van het werk, alsmede aan de case-loadbepaling.