• Van opleiding naar praktijk - Een evaluatie door adspiranten en jonge politieambtenaren

      Junger-Tas, J.; Zee-Nefkens, A.A. van der (WODC, 1978)
      INHOUD: 1. Inleiding 2. De onderzoeksgroepen 3. De keuze van het politieberoep 4. De opleiding - verwachtingen en bevindingen 5. Beroepsverwachtingen en beroepservaring 6. Slotbeschouwing SAMENVATTING: Dit onderzoek vormt een deel van een onderzoek naar de relatie tussen de primaire politieopleiding en de politiepraktijk. Het onderhavige onderzoekverslag vormt (zelf eveneens) een overzicht en integratie van vier deelonderzoeken, nl. een eerste onderzoek onder aspiranten die nog met de opleiding moeten starten, een tweede onder adspiranten die de opleiding voortijdig gestaakt hebben, een derde onder adspiranten die de opleiding praktisch voltooid hebben en een vierde onder (dezelfde) jonge wachtmeesters en agenten ca. 8 maanden nadat zij de opleiding voltooid hebben en hun eerste praktijkervaringen verwerkt hebben.