• Harddruggebruikers in de huizen van bewaring

      Cozijn, C.; Dijk, J.J.M. van (WODC, 1978)
      INHOUD: 1. Inleiding 2. Het aantal geregistreerde harddruggebruikers 3. De gebruikte drugs 4. De harddruggebruiker in het Huis van bewaring: een beschrijving aan de hand van enkele sociaal-demografische persoonskenmerken 5. Het strafrechtelijk verleden van de in het Huis van bewaring opgenomen harddruggebruikers 6. De gedetineerde harddruggebruiker in het Huis van bewaring en de hulpverlening voor de opname in het Huis van bewaring 7. De behandeling in de Huizen van bewaring SAMENVATTING: In de maand maart 1977 zijn alle gestichtsartsen, verbonden aan de penitentiaire inrichtingen in Nederland, benaderd met de vraag gegevens beschikbaar te stellen over de opvang en behandeling van gebruikers van harddrugs. De gegevens werden verzameld met behulp van speciaal voor dit doel ontworpen registratieformulieren. Het doel van deze registratie was enerzijds te komen tot een schatting van het aantal harddruggebruikers dat jaarlijks in de inrichtingen wordt opgenomen, en anderzijds om inzicht te krijgen in de wijze waarop de medische diensten van de inrichtingen het voor hen relatief nieuwe probleem van de druggebruikers aanpakken. Tevens bleek het mogelijk van een groot deel van de geregistreerde druggebruikers het strafrechtelijk verleden na te gaan, gemeten in aantallen veroordelingen en sepots voor misdrijven.