• De harmonisering van het vervolgingsbeleid in discussie - Een bijdrage aan de harmonisering van het sepotbeleid in het ressort 's-Hertogenbosch

      Bergeijk, G.A. van; Kaaden, J.J. van der (WODC, 1977)
      De procureur-generaal bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft in het begin van de zeventiger jaren het WODC verzocht een onderzoek in te stellen naar de achtergrond van het verschil in de hantering van het opportuniteitsbeginsel in zijn ressort. Na afsluiting van dit onderzoek bleek de behoefte te bestaan aan verdere discussie over de resultaten van dit project. In 1976 is daartoe een vervolgonderzoek uitgevoerd met het doel een bijdrage te leveren aan de harmonisering van het sepotbeleid. In dit rapport worden in het kort de resultaten van het eerste onderzoek weergegeven en wordt een uitgebreider verslag gedaan van het discussieproject.