• Effecten van voorlichting en controle - een experiment bij de motorrijtuigenbelasting

      Berghuis, A.C.; Kommer, M.M. (WODC, 1982)
      In het eerste hoofdstuk worden een aantal meer technische aspecten van het experiment behandeld. De volgende twee hoofdstukken zijn gewijd aan de metingen van - wijziging in - het betalingsgedrag; met behulp van het aantal z.g. eerste aangiften en met behulp van een koppeling tussen de CV-administratie en het kentekenregister. Hoofdstuk 5 behandelt de uitkomsten van de onder belastingplichtigen gehouden enquête, waarna in hoofdstuk 6 ingegaan zal worden op de conclusies die uit de in dit rapport neergelegde bevindingen getrokken kunnen worden voor de effectiviteit van het overheidsoptreden in de vorm van voorlichting en controle op het bredere terrein waarop de werkzaamheden van ISMO betrekking hebben.