• Het functioneren van de vreemdelingendiensten

      Brand-Koolen, M.J.M.; Zoete, F.M.E. (WODC, 1982)
      De indeling van het rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 zullen de gegevens over de diensten worden vermeld. Daarna komt het accent meer op de ambtenaren te liggen. Hoofdstuk 3 gaat over de taakopvatting, hoofdstuk 4 over de werkzaamheden, hoofdstuk 5 over kennis en houding, hoofdstuk 6 over de ervaren knelpunten en hoofdstuk 7 over de mening van de ambtenaren over de motie Kappeyne van de Coppello. In hoofdstuk 8, tenslotte, volgt een samenvatting en slotbeschouwing.