• Selectiebeleid ten aanzien van middellanggestraften

      Linden, B. van der (WODC, 1982)
      In dit rapport wordt getracht een antwoord te geven op drie hoofdvragen die met betrekking tot het selectiebeleid ten aanzien van middellangstraften kunnen worden gesteld:Hoe verloopt de aanbieding van kandidaten aan de selectiecommissie?Hoe verloopt de besluitvormingsprocedure en welke overwegingen worden daarbij door de commissieleden gehanteerd?Wat zijn de feitelijk gehanteerde selectiecriteria?