• De Sprang - evaluatie van een bijzonder regiem in een jeugdhuis van bewaring

      Berghuis, A.C. (WODC, 1982)
      In de jaren 1978-1980 is een onderzoek verricht naar het bijzondere regiem van het Jeugdhuis van Bewaring De Sprang in Scheveningen. Het initiatief tot het instellen van deze studie is afkomstig uit De Sprang, waar de behoefte bestond aan een evaluatie van de daar gevolgde werkwijzen, die voortkwamen uit het in het begin van de zeventiger jaren ingestelde experimentele regiem.