• Voorlopige hechtenis - Toepassingen, schorsingen en zaken met lange duur

      Berghuis, A.C.; Tigges, L.C.M.; Balkema, J.P. (medew.) (WODC, 1981)
      In aansluiting op een WODC-onderzoek naar de kwantitatieve ontwikkeling van de voorlopige hechtenis zijn dossieronderzoeken verricht naar de toepassing en schorsing van de voorlopige hechtenis en naar zaken met een lange voorlopige hechtenisduur. Deze drie dossierstudies worden in afzonderlijke delen van dit rapport verslagen. Daaraan vooraf gaat een samenvattende beschouwing waarin de voornaamste resultaten van deze dossieronderzoeken, in samenhang met de resultaten van andere onderzoeken naar de voorlopige hechtenis, besproken worden.