• Preventieve hechtenis minderjarigen

      Junger-Tas, J.; Zee-Nefkens, A.A. van der (WODC, 1980)
      Twee vragen zijn bij het onderzoek naar de preventieve hechtenis van strafrechtelijk minderjarigen van belang:Welke kenmerken bezit de groep minderjarigen die in een Huis van Bewaring gehecht wordt en welke de groep die in een opvangtehuis wordt geplaatst?Welke beweegredenen hebben de plaatsende instanties om een minderjarige in een Huis van Bewaring dan wel in een opvanghuis te plaatsen?Het huidige rapport is een verslag van de eerste fase van dit onderzoek en zal hoofdzakelijk ingaan op de eerste vraag. De tweede vraag krijgt echter in dit rapport ook reeds een voorlopig antwoord.