• Relatie tussen de primaire politie-opleiding en de politie-praktijk - Een onderzoek ingesteld door de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en de Stichting Itoba

      Junger-Tas, J.; Holten-Vriesema, J.S.E. (WODC, 1979)
      Het rapport heeft de volgende structuur: In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de opleiding, opleiders, inhoud van de opleiding en opleidingssituatie. Hoofdstuk 3 en 4 behandelen de politiepraktijk: aard en omvang van het surveillancewerk, het politieoptreden en de evaluatie van dit optreden. Hoofdstuk 5 is gewijd aan de knelpunten in de aansluiting tussen opleiding en praktijk zoals deze uit verschillende onderzoeken naar voren zijn gekomen. Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 een aantal beleidsaanbevelingen gedaan om te komen tot verbeteringen in de wijze waarop de politieadspirant op zijn toekomstige taak wordt voorbereid en in de praktijk wordt opgevangen.