• Voorlopige hechtenis in de jaren 1972 en 1975

      Berghuis, A.C.; Tigges, L.C.M. (WODC, 1979)
      Achtereenvolgens zullen in dit rapport de volgende zaken aan de orde komen. Eerst zal de toepassing van de voorlopige hechtenis in 1975 vergeleken worden met die in 1972 (hoofdstuk 2). Daarna zal in hoofdstuk 3 de ontwikkeling van de duur van de voorlopige hechtenis bekeken worden. Beide keren zullen eerst de landelijke cijfers en daarna de cijfers per arrondissement gepresenteerd worden. Tenslotte volgen in hoofdstuk 4 een samenvatting en enkele conclusies.