• Criminaliteitsoverlast bij de horeca

      Duyne, P.C. van (WODC, 1978)
      Allereerst wordt nader ingegaan op de omvang van het probleem: hoeveel bedrijven worden er weleens lastig gevallen, en hoe vaak? Daarbij wordt tevens ingegaan op de ernst van het probleem. De ernst van de criminaliteitsoverlast wordt toegelicht aan de hand van de mate waarin er geweld gepleegd is, het aantal malen dat de politie gewaarschuwd is en er een aangifte ondertekend is. Ook het oordeel van de ondervraagden zelf over de ernst van de gepleegde feiten wordt hierbij betrokken. Tenslotte wordt de concentratie van de criminaliteit bij bepaalde bedrijfstypen besproken en wordt enige aandacht gewijd aan het opvallende criminaliteitspatroon in de drie grote steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.