• De organisatie van vroeghulp - Eerste interimrapport van het onderzoek naar het functioneren van de vroeghulp

      Tigges, L.C.M. (WODC, 1978)
      Na een beschrijving van de opzet van het onderzoek worden de eerste resultaten van het deelonderzoek gepresenteerd. In hoofdstuk 5 worden de organisatievormen van de vroeghulp beschreven. In hoofdstuk 6 worden vervolgens kwantitatieve gegevens gerapporteerd, waarna in hoofdstuk 7 de verschillende organisaties in verband worden gebracht met de cijfermatige gegevens. In hoofdstuk 8 wordt voorts aandacht besteed aan het hulpaanbod bij de voorgeleiding. In hoofdstuk 9 wordt ten slotte ingegaan op het onderwerp: de politie en de reclassering in de vroeghulpfase.