• Verlenging van de bewaring (art. 64 Sv.) - Verslag van de resultaten van een onderzoek

      Werff, C. van der (WODC, 1978)
      Eerst komt aan de orde in hoeveel arrondissementen recentelijk 'gelijktijdige vorderingen' zijn gedaan en ingewilligd en hoe vaak dit gebeurde. Daarna volgt een overzicht van de door de officieren van justitie en de R.C.'s opgegeven redenen om gelijktijdige vorderingen in te dienen c.q. toe te wijzen. Vervolgens is het standpunt van de parketten ten aanzien van eventuele juridische en praktische veranderingen weergegeven. Dit standpunt is geplaatst naast het standpunt van de R.C.'s in deze. In de slotparagraaf wordt vastgesteld wat de omvang van het probleem is en welke suggesties door de geënqueteerden zijn gedaan voor een oplossing ervan.