• De transactie in handen van de politie - Een terreinverkenning

      Dijk, J.J.M. van; Kröner, A.K.; Cliteur, P.B. (WODC, 1978)
      In de vergadering van Procureurs Generaal van 26 maart 1975 werd ingestemd met een voorstel van de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht het WODC een verkennend onderzoek te laten instellen naar het transactiebeleid van de politie op basis van de in genoemd jaaroverzicht opgenomen transactieaantallen per politiegroep. De vraagstelling van het onderzoek werd hierbij geformuleerd als 'het vinden van de criteria die de politie hanteert bij het gebruikmaken van haar bevoegdheid tot het aanbieden van een transactie en naar de factoren die bij de totstandkoming van de ogenschijnlijke verschillen in de hantering van de transactiebevoegdheid een rol spelen.