• Strafrechtelijke vervolging en bestraffing van Nederlanders en buitenlanders

      Werff, C. van der; Zee-Nefkens, A.A. van der (WODC, 1978)
      De volgende vragen staan centraal: (1) Voert het openbaar ministerie ten aanzien van buitenlanders een ander sepotbeleid dan ten aanzien van landgenoten? (2) Is de nationaliteit van de dader van invloed op de aard en zwaarte van de straf die wordt gevorderd? (3) Is de nationaliteit van de dader van invloed op de aard en de zwaarte van de straf die wordt opgelegd?