• Syriërs in Nederland - Een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland

      Dagevos, J. (red.); Huijnk, W. (red.); Maliepaard, M. (red.); Miltenburg, E. (red.) (Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), 2018)
      In deze studie staan Syriërs centraal van 15 jaar en ouder die tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2016 een status hebben gekregen. In deze periode hebben 44 duizend Syriërs een status gekregen. Voor deze studie is een survey uitgevoerd onder 3.200 Syriërs (respons 81%).Er wordt ingegaan op de vlucht, hun ervaringen met de opvang, hun gezondheid, het leren van de Nederlandse taal en hun participatie in het Nederlandse onderwijs. We laten zien hoeveel mensen al betaald werk hebben, in hoeverre ze contacten onderhouden met autochtone Nederlanders en of ze zich veilig en thuis voelen in dit land. Ook bevat de publicatie informatie over welke betekenis religie heeft voor Syriërs en welke waarden binnen deze groep belangrijk zijn. Er is apart informatie verzameld over de leefsituatie van inwonende kinderen. Lees het persbericht van het SCP met de belangrijkste conclusies van dit onderzoek of lees het volledige rapport 'Syriërs in Nederland; een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland' op de website van het SCP. INHOUD: 1. Syriërs in Nederland 2. Demografie 3. Op de vlucht 4. Periode in de opvang 5. Inburgering, maatschappelijke begeleiding en taal 6. Onderwijs 7. Werk, bijstand en de ervaren financiële situatie 8. Sociale contacten, waardeoriëntaties en religie 9. Oriëntatie op Nederland en op het herkomstland 10. Gezondheid, leefstijl en zorggebruik 11. De situatie van Syrische kinderen