• Scheidingen 2017 - Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand

      Voert, M. ter (WODC, 2018)
      Dit factsheet geeft cijfermatige ontwikkelingen met betrekking tot scheidingen. Het geeft een overzicht van:het aantal scheidingen (met minderjarige kinderen);gerechtelijke procedures en verwijzingen naar mediation vanuit de rechtspraak;gezag- en omgangsonderzoeken bij de Raad voor de Kinderbescherming;benoemingen van een bijzondere curator (artikel 1:250 BW);het gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand.De ontwikkelingen worden waar mogelijk geschetst over de periode 2001-2017.