• Het gebruik van datagedreven analysemethoden in de (beleids)praktijk - Kansen, uitdagingen en handreikingen

      Braak, S.W. van den; Choenni, R. (WODC, 2017)
      In dit memorandum wordt stilgestaan bij oorzaken van de problemen die relevant zijn bij het ontwerpen van informatiesystemen, het toepassen van data-analysemethoden, en het gebruik hiervan in de (beleids)praktijk. Hierin zijn twee belangrijke processen van belang:het verzamelen van geschikte data, enhet selecteren van een geschikte data-analysestrategie of -algoritme. INHOUD: 1. Inleiding 2. Uitdagingen bij het verzamelen van data 3. Uitdagingen bij het analyseren van data 4. Van data naar valide en bruikbare hypotheses 5. Praktische handreikingen 6. Conclusie