• Slachtoffers van misdrijven door intimi, kennissen of vreemden - Verschillen in context, ervaringen en behoeften met betrekking tot justitie

      Boom, A. ten (WODC, 2016)
      Een substantieel deel van alle misdrijven wordt gepleegd door bekenden van het slachtoffer. Deze verdachten of daders kunnen heel goede bekenden zijn, zoals (ex)geliefden, familieleden en voormalige vrienden maar bijvoorbeeld ook collega’s, vage kennissen, cliënten of buurtgenoten. De probleemstelling van dit onderzoek luidde: in welke opzichten verschilt de slachtofferervaring van slachtoffers van verschillende bekende en vreemde daders en welke gevolgen heeft dat voor de behoeften van die slachtoffers als zij zoeken naar een justitiële reactie? Dit is onderzocht door middel van een uitgebreide literatuurstudie en een secundaire analyse op een bestaande dataset van 494 Nederlandse slachtoffers van misdrijven wier zaak bij het Openbaar Ministerie (OM) in behandeling is geweest. De data waren afkomstig van zowel mannelijke als vrouwelijke slachtoffers van misdrijven in verschillende slachtoffer-dader relaties. Dit waren slachtoffers van geweldsdelicten, vermogensdelicten en vernielingen/openbare orde delicten. INHOUD: 1. Inleiding en opzet 2. Delicten op verschillende relationele afstand 3. Nadere verkenning van de slachtofferervaring en psychische impact 4. Aangiftegedrag 5. Behoeften met betrekking tot de justitiële reactie 6. Verantwoording secundaire analyse 7. Resultaten secundaire analyse 8. Conclusie en reflectie