• Scheidingen 2015 - Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand

      Voert, M. ter (WODC, 2016)
      Dit factsheet geeft cijfermatige ontwikkelingen met betrekking tot scheidingen. Het geeft een overzicht van:het aantal scheidingen en scheidingen met minderjarige kinderen;gerechtelijke procedures op het gebied van scheidingen;gesubsidieerde rechtsbijstand op het gebied van scheidingen.De ontwikkelingen worden waar mogelijk geschetst over de periode 2001-2015.