• Justitieel maatschappelijk werk: heden en toekomst

      Junger-Tas, J.; Tigges, L.C.M. (WODC, 1981)
      De auteurs wagen een poging tot enige inventarisatie van de stand van zaken van de praktijk van het justitieel maatschappelijk werk, aan de hand van een literatuurstudie. Achtereenvolgens komen daarbij de volgende onderwerpen aan de orde: de voorlichtingsrapportage, de toezichtfunctie en de hulpverlening.