• In tal en last I & II - Een beschrijving van de criminaliteitsoverlast van de Nederlandse burgers in de periode 1973-1979

      Dijk, J.J.M. van; Steinmetz, C.H.D. (WODC, 1980)
      Door het WODC worden sinds enkele jaren regelmatig zgn. slachtofferenquêtes uitgevoerd. Bij dergelijke enquêtes wordt aan een representatieve steekproef uit de bevolking gevraagd of men in het afgelopen jaar wellicht van bepaalde veel voorkomende vormen van criminaliteit het slachtoffer is geweest. Aanvankelijk werden deze slachtofferenquêtes vooral gezien als een methode om de werkelijke omvang van de criminaliteit te meten. In het eerste artikel worden de uitkomsten van de sinds 1974 in Nederland uitgevoerde enquêtes gepresenteerd. Met behulp van deze uitkomsten kan echter ook de hoogte worden bepaald van het risico dat de verschillende bevolkingsgroepen lopen om slachtoffer van een delict te worden. In het tweede deel wordt op basis van de voor Nederland geleden risicotabel een theorie ontwikkeld over het slachtofferschap van misdrijven. Deze bijdrage is in twee delen verschenen in het tijdschrift: Intermediair, 16e jrg., nrs. 41 (p. 21-27) en 42 (p. 61-69) oktober 1980.