• Misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden - een eerste literatuuroriëntatie t.b.v. de I.S.M.O.

      Kaaden, J.J. van der (WODC, 1979)
      Om zowel van elk terrein afzonderlijk, als van de voor alle terreinen gemeenschappelijke vragen, een idee te krijgen is in deze notitie de volgende hoofdstukindeling gemaakt: (*) Hoofdstuk 1: De sociale verzekeringswetten; (*) Hoofdstuk 2: De economische subsidiecriminaliteit; en (*) Hoofdstuk 3: De fiscale criminaliteit. Daarbij werden dan per hoofdstuk zoveel mogelijk de volgende paragrafen onderscheiden: § 1: Een terreinafbakening; § 2: De opsporing- en controle; § 3: De sancties; en § 4: Enkele cijfers. Aan het slot van deze notitie wordt een aantal, voor een eventueel onderzoek op dit terrein, relevante gegevens samengevat. In een bijlage is een overzicht van activiteiten opgenomen op het terrein van de sociale zekerheid.