• Recidivisme en speciaal preventief effect

      Werff, C. van der (WODC, 1978)
      Het onderzoek bestaat uit twee delen. In de eerste plaats worden recidivecijfers gepresenteerd van personen die in 1966 zijn veroordeeld wegens een of ander misdrijf. Nagegaan is hoeveel van deze personen binnen een bepaald aantal jaren opnieuw voor de rechter moest verschijnen. Behalve aan het recidive-cijfer bij alle veroordeelden tesamen wordt aandacht besteed aan het recidive-cijfer van specifieke categorieën veroordeelden.