• Achtergronden van de vervolgingsbeslissing - Arrondissement Amsterdam

      Werff, C. van der (WODC, 1977)
      In dit rapport zijn de resultaten weergegeven van een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de beslissing van het Openbaar Ministerie om wel of niet te vervolgen. Het onderzoek vond plaats in het arrondissement Amsterdam bij een steekproef van Nederlandse mannen die werden verdacht van een misdrijf van het Wetboek van Strafrecht. In de analyse zijn gegevens betrokken over aard en ernst van het misdrijf en over persoonskenmerken van de dader.