• Opleiding en begeleiding van inrichtingspersoneel - Psychologisch psychiatrisch informatiebulletin, 8e jrg., nr. 2, september 1975

      Bergeijk, G.A. van (red.); Deinema, C.H.A. (red.); Duintjer-Kleyn, M.R. (red.); Hooft, C. van der (red.); Houwink, R.H. (red.); Houwink, R.H. (red.) (WODC, 1975)
      Over de optimale wijze om vormen van opleiding c.q. begeleiding te realiseren bestaat nog verschil van inzicht. Methodisch is uiteraard de setting, waarin het gebeurt, en de doelstelling van die setting van grote invloed op de vorm die men kiest. In dit themanummer treft men een aantal voorbeelden aan van experimenten op dit gebied, deels op het terrein van het gevangeniswezen, deels op dat van de residentiële kinderbescherming.