• Roofovervallen in Nederland 1968-1975

      Bergeijk, G.A. van; Ovaa, W. (WODC, 1975)
      Dit is een analyse van gegevens betreffende roofovervallen die sinds 1968 door de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) verzameld worden. De door de Informatiecentrale Overvallen van deze dienst verzorgde kwartaalverslagen, bedoeld ter ondersteuning van de opsporing door de politie bevatten per overval gegevens als object, aantal daders, gehanteerd wapen, geweldpleging, etcetera.