• Onderzoek assistentieverlening gemeentepolitie Den Haag

      Zee-Nefkens, A.A. van der (WODC, 1975)
      De doelstelling van het onderzoek werd als volgt geformuleerd: (a) een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de aard en de frequentie van assistentieverzoeken die de Haagse politie bereiken; (b) na te gaan uit welke straten en buurten die assistentieverzoeken afkomstig zijn en op welke tijdstippen deze binnenkomen; (c) na te gaan op welke wijze op de assistentieverzoeken wordt gereageerd; en (d) de wenselijkheid en mogelijkheden af te tasten van een permanent functionerend informatie-, verzamelings- en verwerkingssysteem met behulp waarvan de surveillance- en andere politietaken gepland kunnen worden.