• Proces-verbaal wegens overtreding van de Opiumwet in de jaren 1974-1975 - Verslag van een beschrijvend, statistisch onderzoek

      Werff, C. van der (WODC, 1975)
      Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in het huidige politiële en justitiële optreden tegen gebruikers en/of handelaren in verdovende middelen met het oog op bijstelling van de bestaande richtlijnen (daterend uit 1969). De vraagstelling werd als volgt geformuleerd:Wat voor soort zaken worden opgespoord, landelijk bezien?Zijn er in de afgelopen jaren veranderingen te bespeuren in kenmerken van de opgespoorde zaken?Zijn er regionale verschillen in het opsporingsbeleid aan te wijzen?Houdt men zich bij opsporing en vervolging aan de richtlijnen van 1969?