• Opstand en onrust in gevangenissen en kinderbeschermingsinrichtingen - Psychologisch psychiatrisch informatiebulletin, 7e jrg., nr. 1, maart 1974

      Bergeijk, G.A. van (red.); Deinema, C.H.A. (red.); Duintjer-Kleyn, M.R. (red.); Hooft, C. van der (red.); Houwink, R.H. (red.) (WODC, 1974)
      Wat is de achtergrond van opstand en onrust in gevangenissen en kinderbeschermingsinrichtingen? Het ligt voor de hand dat situaties waarin sprake is van vrijheidsbeperking en onderworpenheid, soms ook van gebrekkige huisvesting, een voedingsbodem kunnen zijn voor uitbarstingen, agressieve kortsluitingsreacties en dergelijke. We zien echter de laatste jaren in diverse landen een nevenpatroon in de verschillende gevangenisoproeren verschijnen. Naast betreffende tekorten in de privacy-sfeer bleek ook dat sociale en politieke doelstellingen van invloed waren op het in opstand komen. Mede door de massamedia werden de eisen en verlangens van de opstandigen bij een zeer groot publiek bekend.