• Een afhandelingsprocedure in geval van eenvoudige winkeldiefstal - verslag en evaluatie van een experiment

      Scheepmaker, W. (WODC, 1974)
      Op initiatief van en (mede) in overleg met W.L. de Walle, hoofdofficier van justitie te Almelo, stelde de auteur een handleiding op voor het verloop van de afhandelingsprocedure in geval van eenvoudige winkeldiefstal: een draaiboek reikend van ontdekking van het delict door het winkelpersoneel tot en met het afsluitend onderhoud bij monde van de hulp-officier van justitie. Een belangrijke vraag in de te volgen procedure is: wie selecteert, wanneer, op grond van welke criteria die zaken die voor afdoening door de politie in aanmerking komen?