• Het recht in betere tijden - Over de werking van interventies ter versnelling van civiele procedures

      Eshuis, R.J.J. (WODC, 2007)
      In deze studie staat de snelheid van civiele procedures centraal. De aandacht is daarbij niet primair gericht op de vele factoren die op de duur van procedures van invloed kunnen worden geacht, maar op interventies die de duur van procedures werkelijk doen verkorten. Het onderzoek richt zich op gewone dagvaardingsprocedures, die door de civiele sectoren van de rechtbanken worden behandeld. Dit zijn zaken met relatief hoge financiële belangen. Ze behoren tot de meest tijdrovende procedures in de civiele rechtspraak in eerste aanleg. INHOUD: 1. Problemen van traagheid en versnelling 2. Conceptueel kader 3. Interventies in de civiele rechtspleging 4. Het versnellingsbeleid in de praktijk: lokale ontwikkeling 5. Meten en toetsen 6. Doorlooptijd, kenmerken van zaken en het procesverloop 7. Interventie: het landelijk rolreglement 8. Interventie: herziening burgerlijk procesrecht 9. Interventie: voorraadvermindering en de vliegende brigade 10. De interventies en de context 11. Kennis over tijd