• Supportersgeweld

      Netburg, C.J. van; Horst-van Breukelen, M.H. ter (WODC, 2000)
      In deze Momentopname wordt een overzicht gegeven van het fenomeen supportersgeweld vanaf 1995, aan de hand van de begrippen uit het voetbaljargon. Aan de orde komen onder meer de achtergronden van supportersgeweld en gewelddadige supporters, het beleid, wet- en regelgeving, preventieve en repressieve maatregelen, de samenwerking tussen de betrokken instanties (overheden, politie, KNVB, clubs e.a.) en de voorbereiding van het  EK2000.