• Toegang tot recht 2005 - Een studiemiddag over geschilbeslechting in een onderhandelingssamenleving

      Niemeijer, B.; Honert, M. van den; Voert, M. ter; Heem, D. van der; Have, S. ten; Kloot, W. van der; Melcherts, L.; Kamminga, P.; Unger, E.; Wagenmaker, P. (WODC, 2005)
      Deze studiemiddag werd op 2 maart 2005 gehouden. INHOUD: 1. Inleiding 2. De WODC Geschilbeslechtingsdelta 3. Het RMO-advies "Toegang tot recht" 4. Verslag Workshop 1: Zwak en sterk in recht 5. Verslag Workshop 2: Bruikbare rechtsorde 6. Verslag Workshop 3: Recht op maat 7. Verslag gesproken column door mr. Frank Visser 8. Verslag slotbeschouwing