• TBS-gestelden 1996-2010 - De feiten en de ramingen

      Moolenaar, D.E.G.; Choenni, R. (2006)
      Naar aanleiding van de conclusie in een artikel van Hörchner in het NJB van 16 december 2005 wordt ingegaan op de voorspellingen door het WODC van het aantal tbs-plaatsen en de daarvoor gebruikte methoden.