• Subjectieve pakkans bij snelheidsovertredingen

      Baas, N.J. (WODC, 1995)
      Het Aktiecentrum Naleving Snelheidslimieten heeft gevraagd om meer inzicht te krijgen in de samenstelling en werking van de subjectieve pakkans bij snelheidsovertredingen. Aan de hand van onderzochte literatuur worden hier de volgende onderwerpen beschreven: definitie en meetbaarheid van de subjectieve pakkans in het verkeer; de invloed van de subjectieve pakkans op het rijgedrag; factoren die de hoogte van de subjectieve pakkans kunnen beïnvloeden; differentiatie in subjectieve pakkansen per automobilist; en segmentatie bij automobilisten.