• Elektronisch toezicht in een aantal landen

      Baas, N.J. (WODC, 1995)
      In deze literatuurverkenning naar de ervaringen met elektronisch toezicht wordt vooral aandacht besteed aan de meest recente ontwikkelingen op dit terrein. Het experiment met elektronisch toezicht dat medio 1995 in Nederland van start zal gaan, vormt de directe aanleiding tot de literatuurverkenning. Na een algemene inleiding volgt een beschrijving van de ervaringen die men met elektronisch toezicht heeft opgedaan en van komende projecten op dit terrein in een aantal landen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de organisatie, de procedures en de doelgroep en, voor zover bekend, aan de resultaten van het gebruik van elektronisch toezicht. De experimenten in Engeland en Wales, Israël en Zweden waarbij men, zoals men nu ook in Nederland van plan is, voor het eerst gebruik ging maken van elektronisch toezicht, zijn vrij uitvoerig beschreven. Ten slotte worden nog enkele algemene bevindingen onder de aandacht gebracht en van commentaar voorzien. Landen waar men (enige) ervaring heeft opgedaan zijn de VS, Australië, Canada, Engeland en Wales, Israël, Zweden en Singapore. In Nieuw Zeeland gaat, vrijwel gelijktijdig met hier in Nederland, een eerste experiment met elektronisch toezicht van start.