• Amerikaanse kampementen - Een literatuurverkenning naar 'boot camp prisons' in de Verenigde Staten

      Beenakkers, E.M.Th. (WODC, 1993)
      Literatuuronderzoek naar 'correctional boot camps' in de Verenigde Staten. Na de beschrijving van de programma's, worden de doelen aangegeven en de resultaten. Aan de orde komen: afvallers, attitudes van gedetineerden, recidive/gedrag tijdens reclasseringstoezicht, drugverslaafden, alcoholgebruikers. kosten en vermindering gevangenisoverbevolking. De effecten blijken zeer beperkt te zijn. Ook kritiek op de boot camps komt aan de orde.