• Aan banden gelegd - Tussenverslag onderzoek elektronisch toezicht

      Spaans, E.C. (WODC, 1996)
      Dit rapport beschrijft de tussentijdse uitkomsten van een onderzoek naar het experiment met elektronisch toezicht, dat op 11 juli 1995 in de vier noordelijke arrondissementen van ons land van start is gegaan. De gegevens hebben betrekking op de voorbereiding en de implementatie van het experiement en op het verloop en de uitkomsten ervan gedurende het eerste jaar. INHOUD: 1. Inleiding 2. Opzet van het experiment 3. Aanmelding en advies 4. Kenmerken van de kandidaten 5. Duur en inhoud van het elektronisch toezicht 6. De deelnemers en hun huisgenoten 7. De coördinatoren elektronisch toezicht 8. De dagelijkse projectleiding 9. De 'leveranciers' van kandidaten: rechterlijke macht, advocatuur en BSD's